kolcuoglu-demirkan-logo

Year Filter
Category Filter
Title Category Author Date
Rekabet Kurulu'nun Yerinde İnceleme Yetkisi ve Unilever Kararı Competition Law Neyzar Ünübol, Ali Tunçsav & Gülce Nur Osoydan January 2020
Competition Board's On-Site Inspection Authority and the Unilever Decision Competition Law Neyzar Ünübol, Ali Tunçsav & Gülce Nur Osoydan January 2020
SEE Legal Energy Handbook 2019 Energy KDK Lawyers January 2020
Rekabet Kurumu 2019 Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu Yayımlandı Competition Law Neyzar Ünübol & Ali Tunçsav January 2020
2019 M&A Status Report of TCA Published Competition Law Neyzar Ünübol & Ali Tunçsav January 2020
İstanbul Tahkim Merkezi’nin Yeni Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi: Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Mekanizması Dispute Resolution Begüm Biçer İlikay & Cansu Doğan December 2019
Istanbul Arbitration Centre’s New Dispute Resolution Method: Mediation-Arbitration (Med-Arb) Mechanism Dispute Resolution Begüm Biçer İlikay & Cansu Doğan December 2019
The Acquisition and Leveraged Finance Review Banking and Finance Dr. Umut Kolcuoğlu, Bihter Bozbay & İpek Yüksel December 2019
Rekabet Hukukunda WhatsApp Yazışmalarının Delil Niteliği Competition Law Neyzar Ünübol November 2019
Qualification of WhatsApp Correspondence as Evidence under Competition Law Competition Law Neyzar Ünübol November 2019
Yargı Reformunun İlk Paketi Neler Getiriyor? Litigation Begüm Biçer İlikay, Selin Balkır Erçin & Aslı Fanus October 2019
Aile Şirketlerinde Halefiyet Planlaması General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu October 2019
Shareholders and Legal Representatives’ Liabilities Regarding Uncollectible Public Debts in Capital Companies General Corporate Aslıhan Balcı & Özge Gizem Yerlikaya September 2019
Sermaye Şirketlerinde Kamu Alacaklarindan Dolay Ortakların ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu General Corporate Aslıhan Balcı & Özge Gizem Yerlikaya September 2019
Aile Şirketleri: Nereden Başlamalı? General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu September 2019
Ticari Tahkim Süreçlerinde Paralel Yargılama Riski Dispute Resolution Dr. Umut Kolcuoğlu August 2019
Singapur Sözleşmesi: Arabuluculuğun Uluslararasi Boyutu Litigation Zeynep Merih Akalın August 2019
Gayrimenkul Mevzuatında Önemli Değişiklikler Real Estate Büşra Özden, Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu & Emel Dilara Topanoğlu July 2019
Significant Amendments to Real Estate Legislation Real Estate Büşra Özden, Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu & Emel Dilara Topanoğlu July 2019
Dövizle İşlem Yasağı General Corporate Alp Erçetin & Cihan Mercan June 2019
Fremdwährungsverbot General Corporate Alp Erçetin & Cihan Mercan June 2019
Representations and Warranties Insurance Mergers and Acquisitions Başak İslim, Ali Tunçsav & Mert Eney June 2019
Beyan ve Tekeffül Sigortasi Mergers and Acquisitions Başak İslim, Ali Tunçsav & Mert Eney June 2019
Türkiye Girişimcilik Ekosistemine Kısa Bir Bakış General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu June 2019
Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm İçin İnovasyon ile Girişimcilik General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu June 2019
Türk Hukukunda Hukuka Aykırı Ticari Reklamlara Dair Düzenlemeler General Corporate Pınar Bülent, Cansu Duman, Ö. Gizem Yerlikaya & E. Dilara Topanoğlu May 2019
Unlawful Commercial Advertisements in Turkish Law General Corporate Pınar Bülent, Cansu Duman, Ö. Gizem Yerlikaya & E. Dilara Topanoğlu May 2019
Integration After Mergers or Acquisitions Mergers and Acquisitions Dr. Umut Kolcuoğlu April 2019
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Yükümlülükleri General Corporate Pınar Bülent, Dilara Şengöz & Özge Gizem Yerlikaya April 2019
Obligations of Companies Subject to Independent Audit General Corporate Pınar Bülent, Dilara Şengöz & Özge Gizem Yerlikaya April 2019
Entegre Raporlama: Yasal Yükümlülüklerin Ötesi General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu April 2019
New Regulations Regarding Organized Industrial Zones Real Estate Büşra Özden & Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu March 2019
Organize Sanayi Bölgelerine İlişkin Yeni Düzenlemeler Real Estate Büşra Özden & Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu March 2019
Dünya Executive Article: 2018 Review of the Turkish M&A Market Mergers and Acquisitions Dr. Umut Kolcuoğlu March 2019
Beilegung der Streitigkeiten über Ausländische Kapitalinvestitionen: Eine Bewertung in Bezug auf die Türkei und Deutschland Dispute Resolution Alp Erçetin & Cihan Mercan February 2019
Yabancı Sermaye Yatırımı Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları: Türkiye ile Almanya Yönünden Bir Değerlendirme Dispute Resolution Alp Erçetin & Cihan Mercan February 2019
Kadınların İstihdamı ve Kadınları Koruyucu İş Hukuku Kuralları Employment Law Dr. Umut Kolcuoğlu February 2019
Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevlendirilmesinde Yeni Dönem: Elektronik Atama Real Estate Büşra Özden & Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu February 2019
New Era in Assignment of Building Inspection Institutions: Electronic Appointment Real Estate Büşra Özden & Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu February 2019
SEELegal Employment & Immigration Handbook Employment Law KDK Lawyers January 2019
Halka Kapalı Şirketlerde Çalışanların Pay Edinmesi General Corporate Av. Dr. Umut Kolcuoğlu January 2019
New Year, New Rules in The Turkish Judicial System: Target Time And Mandatory Mediation in Commercial Disputes Dispute Resolution Selin Balkır Erçin & Şeyda Gür January 2019
Yargıda 2019 Yenilikleri: Hedef Süre ve Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Dispute Resolution Selin Balkır Erçin & Şeyda Gür December 2018
Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Dispute Resolution Av. Dr. Umut Kolcuoğlu December 2018
Birleşme ve Ortaklıktan Çıkarılma Capital Markets Av. Dr. Umut Kolcuoğlu December 2018
The Energy Regulation and Markets Review: Turkey Chapter Energy Okan Demirkan, Melis Öget Koç, Gökçe İldiri & Cihan Mercan November 2018
Kadın İstihdamının Desteklenmesinde Yeni Bir Boyut: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bonoları Capital Markets Av. Dr. Umut Kolcuoğlu November 2018
Dövizle İşlem Yasağının İstisnalarında Yapılan Son Değişiklikler General Corporate Pınar Bülent, Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu & Emel Dilara Topanoğlu November 2018
Recent Amendments To Exemptions of Ban on Foreign Currency Transactions General Corporate Pınar Bülent, Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu & Emel Dilara Topanoğlu November 2018
Dövizle İşlem Yasağı General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu October 2018
İflastan Kurtulmak İçin Konkordato ve Geçici Mühlet General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu October 2018
Import of Gas to Turkey: How Liberal is Turkey? (The Turkish Commercial Law Review) Energy Okan Demirkan & Cihan Mercan October 2018
Yeni Düzenlemelere Göre Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Durumu General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu October 2018
Türkiye'de Yerleşik Kişilerin Kendi Aralarındaki Dövizli İşlemlerine İlişkin Yasağın İstisnaları General Corporate Maral Minasyan & Büşra Özden October 2018
Exemptions to Ban on Foreign Currency Transactions among Turkish Residents General Corporate Maral Minasyan & Büşra Özden October 2018
Commercial Relations Between Turkey and African Countries Regional Bulletin Başak İslim & Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu September 2018
Afrika Ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Ticari İlişkiler Regional Bulletin Başak İslim & Mayıs Büşra Mollaahmetoğlu September 2018
İş Dünyası ve İnsan Hakları Compliance Dr. Umut Kolcuoğlu September 2018
Turizm Yatırımlarında Yeni Dönem: Üçüncü Kişilere Oda Satışı Real Estate Büşra Özden August 2018
A New Period In Tourism Investments: Room Sales To Third Parties Real Estate Büşra Özden August 2018
Confidentiality Q&A: Turkey General Corporate Bihter Bozbay & Yasemin Güçtekin July 2018
Shareholder Activism in Turkey General Corporate Gökçe İldiri & Yasemin Güçtekin June 2018
Änderungen zum türkischen Handelsgesetzbuch und zum Gesetz über das Pfandrecht an beweglichen Sachen bei Handelsgeschäften General Corporate Çisem Altundemir & Armanç Canbeyli May 2018
Türk Ticaret Kanunu ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler General Corporate Çisem Altundemir & Armanç Canbeyli May 2018
Shareholders' Rights in Private and Public Companies in Turkey General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu, Maral Minasyan & Gökçe İldiri May 2018
Real Estate and M&A 2018 Mergers and Acquisitions Serhan Koçaklı, Alp Erçetin & Gökçe İldiri April 2018
Das Datenschutzgesetz und der Prozess zur Umsetzung des Gesetzes General Corporate Alp Erçetin March 2018
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kanuna Uyum Süreci General Corporate Alp Erçetin March 2018
Amendments to the Execution and Bankruptcy Law and Other Laws Dispute Resolution Rami Arda Yörükoğlu & Şeyda Gür March 2018
İcra ve İflas Kanunu ve Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Dispute Resolution Rami Arda Yörükoğlu & Şeyda Gür March 2018
The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review Turkey Chapter General Corporate Okan Demirkan, Begüm Biçer İlikay & Başak İslim March 2018
Die Möglichkeit, Einen Arrest Vor Der Einreichung Oder Während Der Vollstreckungsklage Zu Erhalten Dispute Resolution Cihan Mercan February 2018
Tenfiz Davası Öncesinde veya Tenfiz Davası Sırasında İhtiyati Haciz Kararı Alma İmkânı Dispute Resolution Cihan Mercan February 2018
European Energy Handbook - Legal Guide 2017 (Turkey Chapter) Energy Okan Demirkan, Gökçe İldiri & Cihan Mercan February 2018
Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Dispute Resolution Alp Erçetin & Cihan Mercan January 2018
Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche Dispute Resolution Alp Erçetin & Cihan Mercan January 2018
The Acquisition and Leveraged Finance Review Banking and Finance Dr. Umut Kolcuoğlu, Bihter Bozbay & Ayşe Aydın January 2018
Rechte der Mieter Und Vermieter in den Mietverträgen über Wohnräume Real Estate Ayşe Aydın & Cihan Mercan December 2017
Pfändung Von Marken General Corporate Ayşe Aydın & Nil Kömooğlu November 2017
Denkleştirme Tazminatı Uygulamasına Kısa Bir Bakış General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu September 2017
Yeni Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği General Corporate Başak İslim & Zeynep Özgültekin September 2017
The New Duty Free Shops Regulation General Corporate Başak İslim & Zeynep Özgültekin September 2017
Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Ortak Şirketten Çıkartılabilir mi? General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu August 2017
Beherrschungsverträge General Corporate Ayşe Aydın & Cihan Mercan August 2017
Hakimiyet Sözleşmeleri General Corporate Ayşe Aydın & Cihan Mercan August 2017
Franchising in Turkey General Corporate Serhan Koçaklı, Maral Minasyan & Alp Erçetin July 2017
Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele Dispute Resolution Okan Demirkan July 2017
Yöneticilerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Dispute Resolution Begüm Biçer İlikay & Filiz Toprak Esin July 2017
Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Vergilendirilmesi General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu May 2017
The International Capital Markets Review Turkey Chapter Capital Markets Dr. Umut Kolcuoğlu, Damla Doğancalı & Aslı Tamer May 2017
Eine neue Ära im Wohnimmobilienverkauf Real Estate Alp Erçetin & Cihan Mercan April 2017
Issues To Consider When Drafting Guarantee Agreements Litigation Begüm Biçer İlikay March 2017
Garantievertrag ud Bürgschaft General Corporate Dr. Deniz Dursun & Ayşe Aydın February 2017
Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri General Corporate Dr. Deniz Dursun & Ayşe Aydın February 2017
Turkish Court of Appeals: The Arbitral Tribunal's Failure to Obtain an Expert Report Does Not Constitute a Violation of Public Policy Dispute Resolution Okan Demirkan & Begüm Yiğit February 2017
Anti Bribery and Anti-Corruption Review: Turkey General Corporate Pınar Bülent, Begüm Biçer İlikay & Gözde Kabadayı January 2017
Investment Vehicles: Venture Capital Investment Funds and Venture Capital Investment Companies under Turkish Capital Markets Law Capital Markets Damla Doğancalı & Cem Ozan Metin December 2016
Türkiye’de İstinaf Dispute Resolution Dr. Deniz Dursun & Cihan Mercan December 2016
Berufung in der Türkei Dispute Resolution Dr.Deniz Dursun & Cihan Mercan December 2016
Overview of Commercial Real Estate in Turkey Real Estate Serhan Koçaklı, Alp Erçetin & Gözde Kabadayı November 2016
Energy Regulation and Markets Review: Turkey Energy Okan Demirkan, Melis Öget Koç & Zeynep Buharalı October 2016
Portfolioausgleichanspruch des Alleinvertriebshändlers nach türkischem Recht General Corporate Dr. Deniz Dursun & Deniz Yeşilbursa October 2016
Türk Hukukunda Tek Satıcının Denkleştirme İstemi General Corporate Dr. Deniz Dursun & Deniz Yeşilbursa October 2016
Türk Yargısında Artarak Görülen Vakıa: Şirket Yöneticisinin Güveni Kötüye Kullanması Dispute Resolution Begüm Biçer İlikay October 2016
The early days of the Istanbul Arbitration Centre Dispute Resolution Okan Demirkan September 2016
Developing Court Practice In Turkey Regarding Applications To Set Aside Arbitral Awards Dispute Resolution Okan Demirkan & Burak Eryiğit August 2016
Recent Developments in Turkish-Israeli Relations Energy KDK and Kuttner & Co. Associates August 2016
Limited Şirketlerde Pay Devri General Corporate Alp Erçetin & Rıza Yücel August 2016
Übertragung von Geschaeftsanteilen einer Gesellschaft mit beschraenkter Haftung nach türkischem Recht General Corporate Alp Erçetin & Rıza Yücel August 2016
The Turkish Parliament approved the draft Law on Improvement of the Investment Environment in Turkey General Corporate Aslı Tamer & Nejan Duman July 2016
TBMM, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı kabul etti Capital Markets Aslı Tamer & Nejan Duman July 2016
Stromproduktion ohne Lizenzierung: Kapazitätsbeschränkung und die Neuregelungen bei der Anteilsübertragung Energy Dr. Deniz Dursun & Deniz Yeşilbursa June 2016
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Kapasite Sınırı ve Üretim Tesislerinin Devri Bakımından Getirilen Yenilikler Energy Dr. Deniz Dursun & Deniz Yeşilbursa June 2016
Yönetim Kurulu ve CEO: Sorumluluğun Sınırları General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu June 2016
Şirket Alımlarında Finansal Yardım Yasağı Yeniden Değerlendirilmeli mi? General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu May 2016
Özel Sektörde Rüşvet General Corporate Dr. Deniz Dursun & Ayşe Aydın May 2016
Bestechung und Bestechlichkeit im Privaten Sektor General Corporate Dr. Deniz Dursun & Ayşe Aydın May 2016
Genç Girişimciler için Yeni Teşvik Uygulamaları General Corporate İnci Karcılıoğlu & Ayşe Aydın April 2016
Türk İş Hukukunda Rekabet Yasağı Employment Law Alp Erçetin & Rıza Yücel April 2016
Wettbewerbsverbotsvereinbarungen nach türkischem Arbeitsrecht Employment Law Alp Erçetin & Rıza Yücel April 2016
New Era in Protection of Personal Data General Corporate Pınar Bülent & Melis Özenbaş April 2016
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun'un Getirdiği Yenilikler General Corporate Pınar Bülent & Melis Özenbaş April 2016
Representations and Warranties Insurance in M&A Deals General Corporate Bihter Bozbay & Mert Bülbül April 2016
Vorstandshaftung und Pflicht zur Compliance-Organisation General Corporate Dr. Deniz Dursun & Ayşe Aydın March 2016
Compliance Organizasyonu Yükümlülüğü ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu General Corporate Dr. Deniz Dursun & Ayşe Aydın March 2016
Recent Developments in Turkey’s Shopping Mall Regulations Real Estate Alp Erçetin & Gözde Kabadayı March 2016
Rules of Istanbul Arbitration Center Dispute Resolution Gürhan Aydın & Berkay Gül March 2016
Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve İstisnaları Litigation Özlem Aldatmaz Bilge & Berkay Gül February 2016
Borsa İstanbul’da yeni dönem: Kotasyon Yönergesi Capital Markets Damla Doğancalı & Ömer Faruk Çıkın February 2016
Aktiengesellschaften im Vergleich: Türkei und Deutschland General Corporate Dr. Deniz Dursun & Ayşe Aydın February 2016
Anonim Şirketlerin Karşılaştırılması: Türkiye ve Almanya General Corporate Dr. Deniz Dursun & Ayşe Aydın February 2016
Iran Sanctions are lifted: What will be the effect in Turkey? Mergers and Acquisitions Begüm İnceçam & Nejan Duman January 2016
The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review Turkey Chapter General Corporate Okan Demirkan, Pınar Bülent & Gözde Kabadayı January 2016
Commercial Code Group of Companies and Abuse of Dominant Position Mergers and Acquisitions Umut Kolcuoğlu, Aslı Tamer & Aytuğ Güllülü January 2016
Doğrudan Borçlandırma Sistemi Capital Markets İnci Karcılıoğlu & Ömer Faruk Çıkın December 2015
Direct Debiting System Capital Markets İnci Karcılıoğlu & Ömer Faruk Çıkın December 2015
Share Buy-Backs: An Overview General Corporate Damla Doğancalı & Sezil Durmuş November 2015
Data Protection in Turkey & New Data Protection Requirements in E-Commerce General Corporate Gökçe İldiri & Melis Özenbaş October 2015
Ücret Bordrolarına İlişkin Düzenlemeler Employment Law Özlem Aldatmaz Bilge & Pınar Bülent October 2015
Application of the Public Policy Ground for 'Setting Aside' in Turkey Litigation Okan Demirkan, Gürhan Aydın & Burak Eryiğit October 2015
Solar and Wind Energy Implementations under Turkish Law Energy Melis Öget Koç & Hasan Özgür September 2015
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Bülteni Real Estate Alp Erçetin & Rıza Yücel September 2015
Debt Pushdown under Turkish Law General Corporate Çisem Altundemir & Rıza Yücel August 2015
Energy Regulation and Markets Review Turkey Chapter Energy Okan Demirkan, Zeynep Buharalı & Burak Eryiğit August 2015
Financial Assistance Prohibition Mergers and Acquisitions Mahmut Barlas & Rıza Yücel July 2015
Impact of Spin-off Transactions on Employment Relations General Corporate Pınar Bülent & Zeynep Müge Erdoğmuş July 2015
Shareholders' Rights in Private and Public Companies in Turkey: Overview General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu & Maral Minasyan & Gökçe İldiri June 2015
Güncel Yasal Gelişmeler Işığında E-Ticaret General Corporate Okan Demirkan June 2015
Merger of Insurance Companies General Corporate Özge Konukçu & Çisem Altundemir June 2015
Ethical Risks In M&A Transactions Mergers and Acquisitions Dr. Umut Kolcuoğlu & Mahmut Barlas May 2015
Birleşmeler Devralmalar ve Etik Riskler Mergers and Acquisitions Dr. Umut Kolcuoğlu & Mahmut Barlas May 2015
Technical Bankruptcy under the Turkish Commercial Code General Corporate Gökçe İldiri & Rıza Yücel May 2015
Commercial Relations between Turkey and Italy Regional Bulletin Begüm İnceçam & Melis Özenbaş April 2015
Minority Shareholders Rights under the Turkish Commercial Code General Corporate İnci Karcılıoğlu & Gözde Kabadayı April 2015
New Regulations on Severance Pay Litigation Pınar Bülent & Melda Kalkan April 2015
Enforceability of Shareholders Agreements Litigation Okan Demirkan & Gürhan Aydın March 2015
EPC Contracts in the Energy Sector Energy Burak Eryiğit March 2015
Insurance Sector in Turkey General Corporate Maral Minasyan & Çisem Altundemir March 2015
Energy Sector In Turkey Energy Zeynep Buharalı & Hasan Özgür March 2015
Hungry for More Investment General Corporate Okan Demirkan & Burak Eryiğit February 2015
Türkiye'nin Yeni Gelişen Pazarı: E-Ticaret General Corporate KDK Associates & Inveon February 2015
Turkey's New Emerging Market: E-Commerce General Corporate KDK Associates & Inveon February 2015
Share Transfers in Limited Liability Partnerships Mergers and Acquisitions Nil Sonat Gürdal & Melis Özenbaş February 2015
Commercial Relations between Turkey and Spain Regional Bulletin Aslı Tamer & Selin Ovalıoğlu February 2015
Commercial Leases in Turkey Real Estate Alp Erçetin & Melis Özenbaş January 2015
Progress of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in Turkey Litigation Gürhan Aydın & Burak Eryiğit January 2015
Impact of Article 198 on Share Transfers in JSCs Mergers and Acquisitions Zeynep Buharalı & Mert Bülbül January 2015
Preparation Process for Ordinary General Assembly Meeting General Corporate Aslı Tamer & Rıza Yücel January 2015
Commercial Relations between Turkey and the UK Regional Bulletin Nil Sonat Gürdal & Mert Bülbül December 2014
China: Turkey's Oldest Commercial Partner Regional Bulletin Merve Kovan & Selin Balkır December 2014
An Overview of Appeal and Cassation Procedures in Turkish Civil Procedure Litigation Rami Arda Yörükoğlu & Zeynep Müge Erdoğmuş December 2014
Imminent Significant Changes to Turkish Nuclear Energy Legislation Capital Markets Gökçe İldiri & Burak Eryiğit December 2014
Employer's Liabilities for Work Accidents Litigation Gürhan Aydın & Melda Kalkan November 2014
Overview of the New Electronic Commerce General Corporate Alp Erçetin & Melis Özenbaş November 2014
Revamped Squeeze-out Mechanics Mergers and Acquisitions Begüm İnceçam Cenman & Çisem Altundemir November 2014
Bullying at Work:Mobbing Employment Law Maral Minasyan & Pınar Bülent November 2014
What has been happening in the Turkish renewable energy sector? Energy Okan Demirkan & Burak Eryiğit October 2014
Voluntary Tender Offer Rules under New Communiqué Mergers and Acquisitions Begüm İnceçam Cenman & Çisem Altundemir October 2014
Turkey: Country of International Pipelines Energy Okan Demirkan & Burak Eryiğit October 2014
Mergers of Public Companies Mergers and Acquisitions Nil Sonat Gürdal & Eylül Topanoğlu September 2014
Employment Relationships That Are Agreed Not To Last “Forever” Employment Law Maral Minasyan & Pınar Bülent August 2014
A New Era in Residentia l Real Property Sale Real Estate Serhan Koçaklı & Alp Erçetin August 2014
Recent Legal Developments on Payment Systems and Electronic Money Sector in Turkey General Corporate Esma Gül Kocaman & Aslı Tamer August 2014
Energy Regulation and Markets Review Turkey Chapter Energy Okan Demirkan & Zeynep Buharalı & Burak Eryiğit July 2014
Recent Precedent on Arbitration in Turkey Litigation Gökçe İldiri & Burak Eryiğit July 2014
Overview of New Corporate Governance Rules General Corporate Kemal Aksel & Bihter Bozbay June 2014
Commercial Relations Between Turkey and The Russian Federation Regional Bulletin Bihter Bozbay & Eylül Topanoğlu June 2014
Theft Cases in Stores Litigation Maral Minasyan & Pınar Bülent June 2014
SEE Legal Energy Handbook 2014 Energy KDK Attorneys May 2014
Liabilities of the Board of Directors in JSC General Corporate Esma Gül Kocaman & Neriman Pelit May 2014
Squeeze-Outs Under New Capital Markets Regime Capital Markets Kemal Aksel & Begüm İnceçam May 2014
New Practice of Trade Registry Offices with respect to Representation Authority of Companies General Corporate Esma Gül Kocaman & Çisem Altundemir May 2014
Possibility of Arbitration in Turkish PPP Projects Litigation Okan Demirkan & Burak Eryiğit April 2014
Venture Capital Investment Funds Under Turkish Capital Markets Law Capital Markets Kemal Aksel & Eda Berkcan April 2014
Annotation of Lease Agreements Real Estate Alp Ercetin April 2014
A Review on Hotel Op eration Engagements in Turkey Real Estate Esma Gül Kocaman & Alp Erçetin March 2014
Material Transactions under New Capital Markets System Capital Markets Kemal Aksel & Zeynep Buharalı March 2014
Debt Restriction on Shareholders of Joint Stock Companies General Corporate Çisem Altundemir & Gözde Kabadayı March 2014
Economic Relations between the UK and Turkey: NO STOPPING Regional Bulletin Okan Demirkan & Burak Eryiğit March 2014
Investor vs. State Disputes under ECT & Turkey's Track-record Dispute Resolution Gürhan Aydın & Burak Eryiğit February 2014
Process For Employers’ Termination of Employment Agreements Litigation Pınar Bülent & Burak Eryiğit February 2014
Consumer Rights Under the New Consumer Protection Law Litigation Maral Minasyan & Fehmi Can İnan February 2014
Overview of Share Buybacks under Turkish Law Capital Markets Kemal Aksel & Zeynep Buharalı February 2014
The New Double Tax Treaty Between Turkey and Germany General Corporate Dr. Umut Kolcuoğlu, Kemal Aksel & Dr. Frank Burmeister, Dr. Mathias Link November 2013
Is England Becoming Turkey’s Best Friend in the EU? Regional Bulletin Okan Demirkan & Burak Eryiğit October 2013
Job Security Under Turkish Law Litigation Burak Eryiğit August 2013
Arraignment in New Civil Procedure Law Litigation Gürhan Aydın August 2013
Turkey’s Brand New Self-Justice System Litigation Pınar Bülent & Gökçe İldiri July 2013
Execution and Bankruptcy Proceedings in Turkey Dispute Resolution Pınar Bülent & Melda Kalkan July 2013
Termination of Distributorship Agreements General Corporate Gürhan Aydın & Burak Eryiğit July 2013
İş Sözleşmelerinin İşveren Tarafından Feshi Süreçleri Employment Law Maral Minasyan & Pınar Bülent May 2013
Liability of Joint Venture Partners Capital Markets Kemal Aksel & Ceren Gülal Karakuş May 2013
Energetic Times in the Turkish Energy Market Energy Okan Demirkan & Gökçe Uslusoy April 2013
Arbitration Law in Turkey Litigation Okan Demirkan, Gürhan Aydın & Gökçe İldiri April 2013
Avukat Bulundurma Zorunluluğu General Corporate Pınar Bülent & Burak Eryiğit March 2013
Global Light Insights - Mergers & Acquisitions 2012- Turkey Chapter Capital Markets Dr. Umut Kolcuoğlu, Kemal Aksel & Ceren Gülal Karakuş February 2013
New Era in Arbitration in Turkey Litigation Okan Demirkan & Gürhan Aydın February 2013
Employment Law Bulletin Impact of New Law on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements Capital Markets Maral Minasyan & Gökçe Uslusoy November 2012
Corporate Law Bulletin New Turkish Commercial Code: Impact on Private Equity Investments Capital Markets Dr. Umut Kolcuoğlu & Kemal Aksel September 2012
Dealership System in the Petroleum Sector and Recent Developments Capital Markets Dr. Umut Kolcuoğlu & Alp Erçetin August 2012
Financial Assistance The Death of Leveraged Buyouts Capital Markets Kemal Aksel & Begüm İnceçam July 2012
Contest Regulation for Solar Energy Based Generation Facilities Energy İlknur Yılmaz June 2012
Investments and Infrastructure Bulletin: New Incentives Package Announced General Corporate Pınar Bülent May 2012
UK Bribery Act’s Effects on Turkish Business Litigation Pınar Uyar January 2012
Recent Developments in the Turkish Insurance Market General Corporate Maral Minasyan & Begüm İnceçam November 2011
Turkey's Privatization Agenda: Not Much Progress, but Promising. Privatization İlke Türeyen & İris Erbil October 2011
Important Developments in Turkish Renewable Energy Legislation Energy Pınar Uyar & İris Erbil October 2011
Public-Private Partnership in Turkey General Corporate Maral Minasyan & Gökçe Uslusoy August 2011
Anti-Dumping in Foreign Trade Litigation İlke Türeyen August 2011
The Sun Never Will Go Down in Turkish Capital Markets Capital Markets Begüm İnceçam August 2011
New Obligations Real Estate İlknur Yılmaz & Serhan Koçaklı August 2011
Shifting up a Gear Energy Okan Demirkan & İlke Türeyen July 2011
Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation General Corporate Maral Minasyan & Begüm İnceçam July 2011
Turkey's 2011 Privatization Plans Privatization İris Erbil March 2011
Incentives Under the Long-Awaited Renewable Energy Law Energy Pınar Uyar January 2011
Turkey's New Merger Control Regime Capital Markets Begüm İnceçam January 2011
Real Estate in Turkey Still Cumbersome, But Still Valuable Real Estate Serhan Koçaklı November 2010
Turkey's Hope for Energy Independence Energy Okan Demirkan & Ayşegül Okyay November 2010