İstanbul Barosu'na kayıtlı

Aslı Fanus 2019 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı ekibine katılmıştır. Fanus, ticaret hukuku, iş hukuku ve ceza hukuku alanlarında çalışmakta; çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketleri, uyuşmazlıkların dava ve tahkim yoluyla çözümünde temsil etmektedir.

Eğitim

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2019)
İzmir Atatürk Lisesi (2014)

Yabancı Diller

İngilizce
Fransızca