Sizler için hazırladığımız, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı avukatlarının güncel iş dünyası ve hukuk konularına ilişkin değerlendirmeleri ile alanında uzman kişilerle kısa sohbetlerini içeren podcast serimizi bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Bölüm IV: Ödeme Hizmetlerinde Rekabet ve Regülasyon
Rekabet Hukuku Danışmanımız Neyzar Ünübol ile konukları TOBB Fintek Sektör Meclisi Üyesi Ussal Şahbaz ve Papara Kamu İlişkileri ve Strateji Direktörü Recep Gündüz, finansal teknolojilerin gelişimi bakımından rekabet, inovasyon ve yasal düzenleme ilişkisini Rekabet Kurumu’nun Aralık ayında yayımladığı Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere İlişkin İnceleme Raporu çerçevesinde tartışıyor.
Bölüm III: Rekabet Hukuku Perspektifinden
E-Ticaret
Rekabet Hukuku Danışmanımız Neyzar Ünübol ve konukları İyzico Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Büyükkucak ile Inveon Ortağı ve İş Geliştirme Direktörü Moris Kastro Türkiye’de e-ticaretin gelişimini ve geleceğini, fintech alanındaki yeniliklerin e-ticaret ekosistemindeki rolünü ve sektördeki gelişmelerin rekabet hukuku ve politikasına yansımalarını değerlendiriyorlar.
Bölüm II: Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı
ve Güvenliği ile Yarına Bakış
Serinin bu ikinci bölümünde, Danışmanımız Av. Maral Minasyan, uzaktan çalışmada iş sağlığı ve güvenliği konusundaki güncel tartışmaları değerlendiriyor ve konukları, Hugo Boss İK Müdürü Ebru Aydın Süngü, Siemens İK İş Ortağı Gizem Gilik ve Maersk Line İK Direktörü Yeşim Erciyes ile birlikte uzaktan çalışma sürecinde iş sağlığı ve güvenliği, iş ve özel hayat dengesinin sağlanması ile uzaktan çalışmada yarına bakış konularını ele alıyor.
Bölüm I: Uzaktan Çalışmaya Geçiş
Danışmanımız Av. Maral Minasyan, uzaktan çalışmaya ilişkin mevzuatı değerlendiriyor ve konukları, Hugo Boss İK Müdürü Ebru Aydın Süngü, Siemens İK İş Ortağı Gizem Gilik ve Maersk Line İK Direktörü Yeşim Erciyes ile uzaktan çalışma sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları tartışıyor.