İstanbul Barosu'na kayıtlı

Av. Rami Arda Yörükoğlu Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı ekibine 2013 yılında katılmıştır. Büro’nun iş hukuku ekibinde çalışmalarını sürdüren Yörükoğlu, iş davalarındaki tecrübesine ek olarak, yerli ve çokuluslu şirketlere dahili disiplin prosedürlerinin yönetilmesi, iç soruşturmaların yürütülmesi, iş ilişkisinin sona erdirilmesi, toplu işten çıkarmalar, insan kaynakları planlaması yapılması, somut işe özgü iş sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin global politikalarının uyarlanması/uygulanması ve toplu iş hukuku konuları dahil olmak üzere, her türlü iş hukuku sorunlarında danışmanlık sunmaktadır. Yörükoğlu ayrıca mevcut ve eski yöneticilerle, resmi kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle yapılan sulh ve arabuluculuk görüşmeleri ve sendikalarla toplu iş sözleşmesi müzakereleri dahil olmak üzere, müvekkilleri iş hukukuna ilişkin tüm müzakerelerde temsil etmektedir. Kendisi beyaz yaka suçlarıyla ilgili ceza davalarında da deneyim sahibidir.

Yörükoğlu, kişisel verilerin korunması hukukunda deneyim sahibi olup, özellikle çalışan bilgilerinin yönetimi ve iş yerinde kişisel verilerin korunması hukukuna uyum mekanizmasının oluşturulması gibi iş hukuku ile bağlantılı kişisel verilerin korunması konularında yoğun olarak çalışmaktadır. Ayrıca, yabancı ve Türk kişilere miras hukuku başta olmak üzere medeni hukuk konularında danışmanlık vermektedir.

Yörükoğlu bugüne kadar, lüks tüketim, spor, bilgi teknolojileri, inşaat ve medya başta olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren çok uluslu müvekkillere danışmanlık sunmuştur.

Çalışma Alanları

İş Hukuku
Uyuşmazlık Çözümü

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2010)
Özel İzmir Amerikan Lisesi (2006)

Yabancı Dil

İngilizce