Webinar: Şirketlerin Uzaktan Çalışma Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar

17 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen webinar’da, aralarında danışmanımız Av. Maral Minasyan’ın da bulunduğu, SEE Legal ve ALRUD’un iş hukuku alanında uzman avukatlarının katılımı ile Güneydoğu Avrupa ve Rusya’daki şirketlerin uzaktan çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar tartışıldı.