Etik Beyanı

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı; avukatlık hizmetlerini iş etiği ve ahlakı çerçevesinde, dürüst ve şeffaf bir biçimde sunar.
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı’nın tüm çalışanları bu beyanda yer alan iş etiği ilkeleri ve uygulamalarına azami hassasiyet gösterirler. Büro, gerek kendisinin ve gerekse çalışanlarının davranışlarını etkileme ihtimali bulunan her türlü menfaatlerini müvekkillerle paylaşır ve olası menfaat çatışmalarını ortadan kaldırmak için şartlar dâhilinde gerekli tüm önlemleri alır. Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı’nın çalışanları, görev ve yetkilerini kendilerinden beklenen özen çerçevesinde adil bir biçimde yerine getirirler ve müvekkilin çıkarlarını dürüstlük kuralları çerçevesinde gözetirler.
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı ayrıca, yolsuzluğa yol açabilecek işlem ve eylemlerden kaçınacağını, müvekkilleri adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında yasadışı veya etik olmayan işlemlere ve yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini beyan eder.
TEİD Etik ve İtibar Derneği üyesi olan Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı, TEİD kurumsal üyeleri tarafından imzalanan ortak iş etiği beyanını tanımaktadır.