Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı, yaklaşık 80 kişilik avukat ekibi ile yerli ve uluslararası şirketlere Türk hukukuna ilişkin tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte, onları mahkemeler ve idari kurumlar nezdinde temsil etmektedir. Büromuz, müvekkillerine en iyi şekilde hizmet sunabilmek için, bir Almanya Masası kurmuş ve uzun yıllardan beri Almancanın hâkim dil olduğu ülkelerde faaliyet gösteren kişi ve kurumlara sunduğu hukuk hizmetleri ile edindiği deneyimi tek çatı altında toplamıştır.

Almanya Masası, gerek Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye’ye yatırım yapan kişi ve kurumlara hizmet vermekte; gerekse Almanca konuşulan ülkelerde faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen Türkiye kökenli yatırımcılara Türkiye’de iletişime geçebilecekleri yetkin bir birim sunmaktadır. Bu müvekkillerimiz, büromuzun Almanya, Avusturya ve İsviçre’de beraber çalıştığı güvenilir hukuk büroları aracılığı ile yurt dışında gerekli hukuki desteğe kavuşmaktadır.

Almanya Masası bünyesindeki avukatlarımız, başta Alman şirketleri olmak üzere uluslararası şirketlere uzun süreden beri danışmanlık hizmeti vermekte olup, Almanca ve İngilizce dillerine hâkimdir. Avukatlarımızın Almanya ve diğer ülkelerde eğitim ve mesleki faaliyet şeklinde yurt dışı deneyimleri bulunmaktadır.