Gökçe İldiri Coşgüner
Gökçe İldiri Coşgüner
Yönetici Avukat
Yayınlar

İstanbul Barosu'na kayıtlı

Av. Gökçe İldiri Coşgüner, 2012 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı ekibine katılmıştır. Kendisi, özel sermaye şirketlerinin birleşme ve devralma işlemleri ağırlıklı olmak üzere, yerli ve yabancı yatırımlar üzerinde çalışmakta ve Turkven, Mediterra Private Equity ve Bunzl gibi, sektöründe lider müvekkillere ve özel sermaye fonlarına birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yerli ve çok uluslu şirketler ile özel sermaye fonlarını, pay devri, opsiyon, rehin, yediemin ve pay sahipleri sözleşmeleri başta olmak üzere çok çeşitli sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde temsil etmiştir. Coşgüner’in birleşmeler ve devralmalar deneyimi, gıda üretimi, sigorta, sanayi ve teknoloji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren ortak girişimler ve özel şirketlerin dahil olduğu birçok işlem tipini kapsamaktadır.

Çalışma Alanları

Birleşmeler ve Devralmalar

Eğitim

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2012)
İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi (2007)

Yabancı Diller

İngilizce
Fransızca