Serhan  Koçaklı
Serhan Koçaklı
Ortak

İstanbul Barosu'na Kayıtlı

Av. Serhan Koçaklı, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı’nın ticaret ve borçlar hukuku ile gayrimenkul hukuku alanlarındaki çalışmalarını yönetmektedir.

Serhan Koçaklı, birçok yabancı sermayeli şirkete Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin olarak şirketler hukuku, ortak girişimler, sözleşmeler ve iş hukuku alanlarını da içeren geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Aile şirketleri konusunda uzmanlık sahibi olan Koçaklı, farklı pay sahiplerinin çatışan menfaatlerini dengeleyen çözümler üreterek çok sayıda aile şirketinin kurumsal yapısının oluşturulması/geliştirilmesi projesini başarıyla tamamlamıştır.

Koçaklı’nın çalışmalarında gayrimenkul hukukunun özel bir yeri bulunmaktadır. Müvekkillere gayrimenkul geliştirme süreçleri kapsamında her türde sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, imar, inşaat ve proje geliştirme konularında derin bir tecrübeyle hukuki danışmanlık vermektedir. Kendisinin, karma kullanım amaçlı projelerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji projeleri, liman geliştirme projeleri ve Hazine’ye/kamuya ait arazi kullanımı içeren turizm tesisi geliştirme projeleri gibi projelerin tabi olduğu özel mevzuat konusunda uzmanlığı bulunmaktadır.

Koçaklı ayrıca, İstanbul’daki çeşitli üniversiteler tarafından organize edilen özel programlarda gayrimenkul hukuku dersleri vermektedir.

Çalışma Alanları

Gayrimenkul
Ticaret ve Borçlar Hukuku
Ortak Girişimler
İş Hukuku

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (LL.M. (Hukuk Yüksek Lisansı), 2018)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2003)
Robert Koleji (1998)

Yabancı Dil

İngilizce