İstanbul Barosu'na kayıtlı

Av. Yasin Yücesan 2020 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı ekibine katılmıştır. Yücesan, ticaret hukuku, iş hukuku ile ceza hukuku alanlarında çalışmakta olup, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketleri, uyuşmazlıkların dava ve tahkim yoluyla çözümünde temsil etmektedir.

Yücesan, Büro'nun Fransa Masası ekibinin bir üyesidir.

Çalışma Alanları

Uyuşmazlık Çözümü

Eğitim

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2020)
Başak Fen Lisesi (2015)

Yabancı Diller

İngilizce
Fransızca