İstanbul Barosu'na kayıtlı

Av. Cansu Doğan 2018 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı ekibine katılmıştır. Kendisi, ticaret hukuku, iş hukuku ve ceza hukuku alanlarında çalışmakta; çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketleri, uyuşmazlıkların dava ve tahkim yoluyla çözümünde temsil etmektedir.

Çalışma Alanları

Uyuşmazlık Çözümü

Eğitim

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2018)
IDV Özel Bilkent Lisesi (2014)

Yabancı Dil

İngilizce