İstanbul Barosu'na kayıtlı

Av. Begüm Biçer İlikay 2016 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı ekibine katılmıştır. Kendisi, uyuşmazlık çözümü, uyum ve soruşturmalar alanlarında deneyim sahibidir. Biçer, yerli ve çok uluslu müvekkilleri, ticaret hukuku, şirketler hukuku ve iş hukuku uyuşmazlıklarında, idari davalarda, tenfiz davalarında ve beyaz yaka suçlarına ilişkin ceza davalarında ve ayrıca icra ve iflas takibi süreçlerinde Türk mahkemeleri, icra daireleri ve diğer kamu kurumları nezdinde temsil etmektedir. Ayrıca yabancı mahkemeler nezdinde devam eden çeşitli davalara ilişkin olarak Türk hukuku kapsamında görüşler vermektedir. Biçer, son beş yıl içinde pay devri sözleşmeleri ve pay sahipleri sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yoğun olarak çalışmıştır. Kendisi, kapsamlı icra ve iflas süreçleri ile yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfizi konusunda geniş deneyim sahibidir. The Legal 500, İlikay’ı Uyuşmazlık Çözümü alanında Türkiye’nin yükselen yıldız avukatları arasında göstermektedir.

Biçer’in yerel ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatlarına uyum konusunda çalışmaları ve bu konulardaki ihlaller nedeniyle başlatılan iç soruşturma süreçlerinde tecrübesi bulunmaktadır. Biçer, büyük çaplı soruşturmalarda hukuki danışman olarak yer almıştır.

Biçer, Büro’nun Fransa Masası faaliyetlerini, Okan Demirkan ile birlikte yönetmektedir.

Çalışma Alanları

Uyuşmazlık Çözümü
Etik ve Uyum

Eğitim

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2012)
Galatasaray Lisesi (2007)

Yabancı Diller

İngilizce
Fransızca