Ali Tunçsav
Ali Tunçsav
Kıdemli Avukat
Yayınlar

İstanbul Barosu'na kayıtlı

Av. Ali Tunçsav 2018 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı ekibine katılmıştır. Tunçsav, rekabet hukuku, birleşmeler ve devralmalar, ticaret ve borçlar hukuku alanlarında deneyim sahibidir. Ali Tunçsav, yerli ve çok uluslu şirketlere çok çeşitli birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık sunmakta, ayrıca birleşme/devralma bildirimleri, rekabet soruşturmaları ve diğer rekabet hukuku konularında destek vermektedir. 

Çalışma Alanları

Birleşmeler ve Devralmalar
Rekabet Hukuku
Enerji ve Altyapı

Eğitim

Tilburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi (LL.M. (Hukuk Yüksek Lisansı), 2017)
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2015)
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi (2010)

Yabancı Dil

İngilizce